Surprise Me!

Today biz - 01/03/2017

2017-03-14 6 Dailymotion

Today biz phát sóng 22h15 ngày 01/03/2017 trên VTC2 với những tin tức chính sau: Tổng cục hải quan rà soát giá xe ô tô nhập khẩu, giá cá tra tăng mạnh, xu hướng sử dụng các bộ phátwifil di động thay cho gói cước 3G...